טופס הגשת הצעה

תודה על נכונתך להתמודד על מקום בתכנית "פריזמה" למובילי למידה דיגיטלית באקדמיה.
טופס הרישום למתמודד בתכנית כולל 4 מסמכים אותם עליך לצרף:

  1. קורות חיים

  2. מיפוי המצב הקיים במכללה מטעמה את/ה ניגש/ת. מיפוי זה ימולא בסיוע המכללה

  מצורף קישור לטופס גוגל דוקס למילוי בנפרד מטופס זה

  3. תיאור של פרויקט בתחום הלמידה הדיגיטלית אותו ביצעת בעברך (עד 2 עמודים).

  בתיאור זה עליך לכתוב עצמך. אנו נבחן עד כמה הפרויקט קידם עקרונות של פדגוגיה איכותית וחווית למידה, עד כמה היה מורכב ועסק בסוגיות פדגוגיות, ארגוניות מערכתיות וטכנולוגיות, האם ועד כמה הוא כלל ניהול פרויקט והטמעה ארגונית.

  4. החזון האישי שלך ללמידה דיגיטלית במכללה מטעמה את/ה ניגש/ת (עד 2 עמודים).

  בתיאור זה עליך לכתוב בעצמך. אנו נבחן עד כמה החזון הולם עקרונות של פדגוגיה איכותית וחדשנות פדגוגית, עד כמה הוא ישים וריאלי להטמעה בהיקפים גדולים ועד כמה הוא מתייחס לכלל בעלי העניין של השינוי לרבות בתי הספר ומערכת החינוך.